an image
Firma Handlowa "Węglopol" Sp. J.
Zofia Mucha, Wiesław Mucha
87-100 Toruń, ul. Olsztyńska
NIP: 879-23-15-076
Regon: 871588906

Email: Kontakt

Adres do korespondencji:
87-122 GRĘBOCIN
ul. Lubicka 3a
tel.(056) 645-90-21

===== Analiza opału

Popiołomierz Walker służy do szybkiej oceny jakości urobku surowego, produktów wzbogacania, produktów przesiewania, mieszanek węglowych, nieznanych węgli przed wzbogacaniem, węgla dostarczanego do zakładów wzbogacania węgla i elektrowni charakteryzuje się dużą dokładnością wykonywanych pomiarów. Niewielkie rozmiary i waga, dokładność pomiaru, niezawodność oraz prostota kalibracji i obsługi sprawiają, że jest niezastąpionym urządzeniem w warunkach „polowych”, wszędzie tam, gdzie dokonuje się szybkich pomiarów zawartości popiołu w węglu - na składowiskach i w zbiornikach oraz w pojazdach przeznaczonych do transportu węgla (wagony, samochody ciężarowe). Jedną z opcji jest możliwość wyliczania wartości opałowej na podstawie korelacji pomiędzy zmierzonym popiołem i zadaną wartością wilgoci. Urządzenie nie zawiera sztucznych źródeł promieniowania jonizującego. Współpracuje z komputerem m.in. umożliwiając tworzenie baz danych i raportów.PRZEZNACZENIE

Szybki, zautomatyzowany pomiar zawartości popiołu w węglu

DANE

Metoda pomiarowa: pomiar naturalnej promieniotwórczości gamma węgla
Zasilanie: akumulator 12 V/1,8 Ah; czas pracy ciągłej zależy od temperatury otoczenia; min. 50 godzin ciągłego działania w temp. ~20&degC
Temperatura pracy: - 10°C do 50°C
Liczba krzywych kalibracji w pamięci procesora: 16 różnych krzywych kalibracji możliwych do wprowadzenia przez użytkownika
Czas pomiaru: 5 - 999 s
Odczyt zawartości popiołu A, %: natychmiastowy
Możliwość wyboru wersji językowej komunikatów na wyświetlaczu
Dokładność pomiaru: średni błąd pomiaru ~ 1 % zawartości popiołu, zależy od rodzaju węgla
Masa całkowita: ok. 7 kg
Długość: 900 mm


DOKUMENTACJA
od Producenta